Family A2: Sulas MC

A2 modeller

Nedanstående modeller kan konverteras för att passa A2-körkort.

Kontakta din återförsäljare för detta.

Scout

PRIS FRÅN

SEK 182.900 INKL MOMS

Scout Bobber

PRIS FRÅN

SEK 187.900 INKL MOMS

Scout Rogue

PRIS FRÅN

SEK 191.900 INKL MOMS

Scout Bobber 20

PRIS FRÅN

SEK 196.900 INKL MOMSFTR

PRIS FRÅN

SEK 163.900 INKL MOMS

FTR Rally

PRIS FRÅN

SEK 192.900 INKL MOMS